RMI Cargo
Addr: 13192 Bellaire Blvd. Ste A
 Houston, TX 77072
Tel: 832-533-5261
Follow Us:
Like Facebook

Bảng Giá Cước

– Về sân bay: $1.15  and up

– Về Sài Gòn: $2.2/lbs and up

– Về các tỉnh: $3.2/lbs and up (Call 281-933-9535 for more detail)

– Phụ phí các mặt hàng đặc biệt: Call 281-933-9535 for more detail